REGLAMENT DE PRIMÀRIES SABADELL, aquí

ÍNDEX

Motivació 

Capítol I: Objecte i Àmbit d’Aplicació.

Capítol II: Electors, elegibles i Organitzacions que donen suport a Primàries Sabadell

 • Secció 1. La condició d’elector:
 • Secció 2. La Condició d’elegible:
 • Secció 3. De les Organitzacions que donen suport a Primàries Sabadell:

Capítol III: Del Comitè Electoral.

 • Secció 1: Composició, convocatòria i la presa de decisions.
 • Secció 2: Funcions 

Capítol IV: Procediment electoral.

 • Secció 1. Presentació i proclamació de candidates i candidats.
 • Secció 2. Campanya.
 • Secció 3. Votació.
 • Secció 4. Sistema electoral, escrutini i proclamació provisional.
 • Secció 5. Proclamació definitiva de les Persones electes.
 • Secció 6. Confecció del programa electoral
 • Secció 7. De les Possibles Infraccions d’aquest Reglament, de la seva Resolució i de la Comissió de Garanties.

Annexos:

 • Annex 1 Compromís ètic,aquí
 • Annex 2. Segell republicà,aquí
 • Annex 3. Règim disciplinari, aquí

Calendari electoral

 • 22.02.2019: Tancament del termini per a la inscripció telemàtica i presencial al registre d’electors.
 • Fins a les 24 h del 05.02.2019: Tancament del termini per a la presentació de les persones candidates
 • Fins a les 24 h del 06.02.2019: Presentació d’al·legacions:
 • 07.02.2019: Proclamació definitiva dels candidats i candidates
 • 08.02.2019: Inici de la campanya electoral de les Primàries amb una Conferència Política Municipal.
 • A partir del 08.02.2019: Campanya electoral de les Primàries
 • 22.02.2019: Tancament de la campanya electoral de Primàries amb un acte de fi de campanya.
 • 23.02.2019: Jornada d’eleccions de Primàries Sabadell
 • 25.02.2019: Inici de negociacions per fer el programa electoral.
Comparteix
Escriu-nos!
Instagram