CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

 

INFORMACIÓ GENERAL

Les condicions següents regulen la informació i l’ús permès del lloc web amb URL https://www.sabadellprimaries.cat (des d’ara “el Web”), que l’Associació Primàries Catalunya, d’ara endavant Primàries Catalunya, amb domicili social en carrer Conquista 60, 08912 Badalona, amb NIF G67278622, , i pendent d’inscripció en el Registre de les associacions i federacions de Catalunya, d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, posa a la disposició de socis, simpatitzants i altres usuaris d’Internet.

-El Web ha estat creat i dissenyat amb la finalitat de donar a conèixer tota la informació i noticies relatives a Primàries de Sabadell.

CONDICIONS GENERALS

-Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l’accés i la utilització del Web que Primàries Catalunya posa gratuïtament a la disposició d’usuaris d’Internet, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari d’Internet.

-L’accés al Web i la navegació pel mateix implica l’acceptació, sense reserves, de totes les condicions incloses en aquest document.

CONDICIONS D’ÚS

L’usuari d’Internet s’obliga a fer un ús correcte del Web de conformitat amb la legislació espanyola i europea vigent i amb les condicions incloses en aquest document. L’usuari d’Internet respondrà davant de Primàries Catalunya o d’altres tercers, per qualssevol dany i/o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

-Queda expressament prohibit l’ús del Web amb finalitats lesives de béns o interessos de Primàries Catalunya o d’altres tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Primàries Catalunya o d’altres tercers.

-Primàries Catalunya es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Web, de la configuració i presentació d’aquest i de les Condicions d’ús.

-La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en el qual l’usuari d’Internet es trobi connectat al mateix o a algun dels serveis que a través d’aquest es facilitin. Per això es recomana que els usuaris d’Internet llegeixin atenta i detingudament aquestes Condicions d’ús en cadascuna de les ocasions en què es proposin entrar i fer ús del Web, ja que aquestes poden estar subjectes a modificacions.

-Primàries Catalunya no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Primàries Catalunya durà a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

-Tant l’accés al Web com l’ús no autoritzat que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza.

-Primàries Catalunya no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Primàries Catalunya no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l’usuari d’Internet (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència: de la presència d’un programari maliciós en l’ordinador de l’usuari d’Internet que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del navegador.

-Primàries Catalunya no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l’absència de programari maliciós o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o en els fitxers de l’usuari d’Internet, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats per aquest motiu.

-Si qualsevol usuari d’Internet considerés que el contingut o els serveis prestats pels llocs webs enllaçats són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari d’Internet o d’un tercer susceptibles d’indemnització i que en particular, consisteixin en:

• activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal,

• activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial,

• activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública,

• activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació i la protecció de la salut i la infància, haurà de notificar-ho, amb les observacions o il·lícits observats pel mateix.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

-Si un usuari d’Internet considera que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat al Web, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a Primàries Catalunya amb el següent contingut:

• dades de la persona o entitat que fa la reclamació: nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic,

• descripció de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, la indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització al Web,

• fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat,

• en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta,

• declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de la persona o entitat que fa la reclamació que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

DADES DE CONTACTE DE PRIMÀRIES CATALUNYA i PRIMÀRIES SABADELL

Es posa a la disposició dels usuaris d’Internet la següent informació per poder adreçar les seves peticions, qüestions i queixes:

Nom: Associació Primàries Catalunya

Direcció postal: carrer Conquista 60, 08912 Badalona.

Correu electrònic: dades@primariescatalunya.cat

Telèfon: + 34 93 347 17 14

Altrament podeu adreçar-vos a:

Direcció postal: arrer Illa 1, 08201 Sabadell.

Correu elctrònic: info@sabadellprimaries.cat

DADES FACILITADES PER L’USUARI D’INTERNET

-Amb caràcter general l’accés al Web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’Internet.

-Al web www.sabadellprimaries.cat no es demana cap tipus d’informació de l’usuari sinó que es proporciona un reedireccionament a la web general de Primaries Catalunya (www.primariescatalunya.cat). Les dades que l’usuari introdueixi a aquella web estan regides per la normativa de la mateixa.

ENLLAÇOS

  1. 7. Enllaços

    • L’establiment d’un enllaç al Web, implica l’existència de relacions passades o presents entre Primàries Catalunya i el propietari del lloc web on s’estableixi, no implica per part de Primàries Catalunya ni l’acceptació ni l’aprovació dels seus continguts o serveis.

    • Queda expressament prohibit qualsevol altre aprofitament dels continguts del Web, a favor de tercers no autoritzats.

    • Primàries Catalunya no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en webs de tercers als quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des del Web.

PROPETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

-Els drets de propietat intel·lectual del Web són titularitat de Primàries Catalunya a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació que inclouen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació. A títol enunciatiu aquests drets inclouen el programari, el codi font, el disseny gràfic, l’estructura de navegació, les bases de dades, els textos, les fotografies i imatges, i en general tots els continguts i elements que conté. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de Primàries Catalunya o si escau, d’altres tercers, tret que s’especifiqui el contrari.

-Primàries Catalunya és titular dels drets de propietat intel·lectual que fan referència als seus productes i serveis, respecte a les cites de tercers.

-Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el Web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posar a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

-La utilització no autoritzada de la informació continguda al Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual de Primàries Catalunya donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

-Els usuaris d’Internet hauran de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Web. No obstant això, els usuaris d’Internet podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte contingut en el Codi Penal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

-Tota la informació referent al tractament i la protecció de les dades personals, que ens són facilitades, es troba en la nostra Política de Privacitat.

-La pàgina principal del Web disposa d’un enllaç per poder accedir al contingut de la Política de Privacitat.

COOKIES

-Tota la informació sobre les cookies en general i sobre les quals s’utilitzen al Web en particular es troba en la nostra Política de cookies.

JURISDICCIÓ

-Les presents condicions s’interpretaran conforme a la legislació vigent espanyola i europea en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes.

-Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola i europea vigent, a la qual se sotmeten expressament Primàries Catalunya i els usuaris d’Internet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Avís Legal | Política de Privacitat | Política de cookies

Escriu-nos!
Instagram